Drásov foto

Veřejná vyhláška Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JmK na udržitelný rozvoj území

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 28. 8. 2023
Vyvěšeno do: 15. 10. 2023