Drásov foto

Smlouva o poskytnutí dotace SK Drásov na pokrytí nákladů spojených s činností příjemce,účastí příjemce v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2021

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 3. 6. 2021
Vyvěšeno do: 3. 6. 2024