Drásov foto

Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lucky Drásov na pokrytí nákladů spojených s činností příjemce, účastí příjemce v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2021

Stav: Akuální
Vyvěšeno od: 1. 6. 2021
Vyvěšeno do: 1. 6. 2024