Drásov foto

Smlouva o poskytnutí dotace VS Drásov na pokrytí nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných v průběhu roku 2021

Stav: Akuální
Vyvěšeno od: 1. 6. 2021
Vyvěšeno do: 1. 6. 2024