Smlouva o poskytnutí dotace VS Drásov na pokrytí nákladů spojených s účastí sdružení v celorepublikových soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a akcí pořádaných v průběhu roku 2021

Stav: Akuální
Vyvěšeno od: 31. 5. 2021
Vyvěšeno do: 31. 5. 2024