Drásov foto

Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lucky Drásov na pokrytí nákladů spojených s činností příjemce, účastí příjemce v soutěžích, financování tréninkových hodin v hale a soustředění mládeže v průběhu roku 2020

Stav: Archivováno
Vyvěšeno od: 23. 6. 2020
Vyvěšeno do: 26. 6. 2023