Drásov foto

Ceník městys Drásov nájemné, půjčovné, služby

Ceník nájemné, půjčovné, služby

Skákací hrad
1 000,- Kč pouze drásovským spolkům, ne soukromým osobám a ne mimo katastr obce
Předání je proti podpisu s podmínkou zajištění dozoru při jeho užívání.

Obecní pártystan velký
2 500,- Kč pouze drásovským spolkům, ne soukromým osobám a ne mimo katastr obce
1 500,- Kč z nájemného připadá zástupcům SK Drásov, kteří zajišťují postavení a složení stanu (podmínka půjčení)

Odchyt psa, umístění do záchytného kotce
500,- Kč
Částka je pevně stanovena ať již se jedná o odchyt samotný nebo předání nalezeného psa do kotce.

Výstavní stojany
kovové  20,- Kč za 2 ks
nerezové  zdarma drásovským spolkům, soukromým osobám a ne mimo katastr obce

Chladící zařízení (2 pípy)
300,- Kč (+ 1 000,- Kč kauce)
Půjčuje se výhradně drásovským spolkům, soukromým osobám a mimo katastr se nepůjčuje.

Pivní sety
Drásovským spolkům zdarma, soukromým osobám se nepůjčuje.

Pronájem hasičského domu
1 500,- Kč (+ 1 000,- Kč kauce)

Pronájem klubu seniorů
300,- Kč drásovské spolky pro jednorázovou akci zdarma.

Drásovský park
Pro účely drásovských spolků zdarma. Soukromým osobám se nepůjčuje. Park není k dispozici pro hromadné kulturní a společenské akce.

Služební automobil
50,- Kč/cesta tam a zpět komplet
Určeno výhradně pro dopravu imobilních občanů do Čebína k lékaři.

Ceník byl schválen Radou městyse Drásov usnesením č. 8/5.1.2022.