Drásov foto

Členové

Mgr. Martina Bočková, starostka, členka rady, předsedkyně komise povodňové, krizového řízení a bezpečnosti, předsedkyně ČOV Drásov-Malhostovice, zástupkyně DSO Mikroregion Čebínka, tel.: +420 777 230 412, e-mail: starosta@drasov.cz

Bc. Martin Dvořák, místostarosta, člen rady, člen komise povodňové, krizového řízení a bezpečnosti, zástupce ČOV Drásov-Malhostovice, zástupce DSO Mikroregion Čebínka, tel.: +420 776 880 812, e-mail: dvorak@drasov.cz

Ing. Eva Bilanová, členka rady, členka komise povodňové, krizového řízení a bezpečnosti, tel.: +420 776 354 084, e-mail: eva.bilanova@gmail.com

Olga Frydrýšková, členka finančního výboru, tel.: +420 776 110 336, e-mail: OFrydryskova@seznam.cz

Ing. Tomáš Jaroš Ph.D., člen rady, předseda finančního výboru, tel.: +420 773 623 235, e-mail: jarosto@outlook.cz

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D., člen kontrolního výboru, tel.: +420 776 115 758, e-mail: jrkolarovi@seznam.cz

Jiří Krejsa, člen finančního výboru, zástupce ČOV Drásov-Malhostovice, tel.: +420 776 106 908, e-mail: krejsa.jiri@seznam.cz

Mgr. Josef Lavička, člen komise životního prostředí, tel.: +420 734 435 000, e-mail: pepa.lavicka@seznam.cz

MUDr. Jaroslav Malášek, předseda kontrolního výboru, tel.: +420 602 578 750, e-mail: jamal@volny.cz

Petr Plevač, člen komise povodňové, krizového řízení a bezpečnosti, tel.: +420 602 595 609, e-mail: plevac.petr@seznam.cz

Ing. Jaroslav Podal, člen rady, člen finančního výboru, zástupce SVaK Tišnovsko, zástupce ČOV Drásov-Malhostovice, tel.: +420 608 336 391, e-mail: podalj@gmail.com

Ing. Lukáš Raichl, zástupce ČOV Drásov-Malhostovice, tel.: +420 604 193 430, e-mail: Lukasraichl@seznam.cz

Zdeněk Sítař, člen komise životního prostředí, tel.: +420 602 740 966, e-mail: sitar@drasov.cz

Ing. Petr Straka, člen finančního výboru, tel.: +420 725 551 360, e-mail: petr.straka@100klicu.cz

Mgr. et Bc. Martina Špačková, tel.: +420 777 070 911 , e-mail: m.vitulova@seznam.cz