Drásov foto

Oblastní charita Tišnov nabízí pečovatelské a odlehčovací služby

Oblastní charita Tišnov má v současné době kapacitu přijmout nové klienty.

Pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří chtějí přes svá omezení žít doma, ale sami by to bez cizí pomoci nezvládli.

V odlehčovací službě poskytujeme pomoc a podporu seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám se zdravotním postižením, o které běžně pečují v jejich přirozeném sociálním prostředí rodinní příslušníci, kteří tuto péči nejsou v potřebné míře po určitou dobu schopni zajistit (např. v době nezbytného odpočinku, při pracovní vytíženosti), ale usilují o to, aby jejich blízký nadále setrval v domácím prostředí.

Více informací v přiložených letáčcích.