Drásov foto

Výběr poplatku za komunální odpad a psa 2024

Výběr poplatku za komunální odpad od 1. 2. 2024 do 31. 8. 2024

Platba převodem na č. ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1340... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 31. 8. 2024.

  • 700,- Kč/osoba/rok, přihlášená v obci k trvalému pobytu
  • 700,- Kč/osoba/rok, vlastník nemovitosti, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Můžete využít následující QR kód pro platbu. Upravte prosím částku a do variabilního symbolu doplňte za 1340 popisné číslo vašeho domu.

Kalendář svozu odpadu najdete zde.

Výběr poplatku za psa od 1. 2. 2024 do 31. 8. 2024

Platba převodem na č. ú. 4722641/0100 KB Tišnov, VS 1341... (místo teček vložit číslo popisné domu) nebo hotově na úřadu městyse v úřední hodiny. Splatnost poplatku je jednorázově do 31. 8. 2024.

  • 150,- Kč/jeden pes/rok, držitel psa
  • 225,- Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa
  • 50,- Kč/jeden pes/rok, držitel psa je osoba starší 65 let, poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
  • 75,- Kč/druhý a každý další pes/rok, držitel psa je osoba starší 65 let, poživate-lem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu