Drásov foto

Drásovský rozhlas

Upozornění volně se pohybující pes

Výzva občanům neparkování vozidel 10.2.2021 u hřiště ulice Rafanda

Očkování proti COVID-19 pro seniory 80+

Tříkrálová sbírka v městysi Drásov

Světlo betlémské

Pojízdná prodejna s živými rybami 21.12.a 23.12.2020

Sběr kovového odpadu 10.10.2020

Krojované hody 18.-20.9.2020

Přerušení dodávky el. energie 14.9.2020

Odečet stavu podružného vodoměru

Myslivecké odpoledne 29.8.2020

Výběr smluv vodné a stočné 20.8.2020

Drásovské kulturní léto 22.8.2020

Odečet stavu vodoměru 10.-21.8.2020

Úhrada poplatku za komunální odpad a poplatku za psa